FAIR WEAR

GOEDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Fair Wear Foundation is een Nederlandse organisatie die streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt. Fair Wear Foundation gebruikt hiervoor een gedragscode voor kledingbedrijven, gebaseerd op de internationaal erkende normen van de ILO (International Labour Organization). Bedrijven die deelnemen aan Fair Wear Foundation implementeren de arbeidsnormen die in deze gedragscode worden genoemd en accepteren de controle van Fair Wear Foundation op daadwerkelijke verbetering van de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers.
 
BREED GEACCEPTEERD INITIATIEF
Fair Wear Foundation is een breed geaccepteerd initiatief, dat wordt gesteund door Nederlandse werkgeversorganisaties in de modebranche (MODINT en Mitex), vakbonden (FNV) en ontwikkelingsorganisaties (Schone Kleren Kampagne en Novib)

Kort nieuws

Laatste Nieuws icoon