EN ISO 11611 Becherming bij lasprocessen e.d.

Deze norm is gebaseerd op het vermijden van het binnendringen van lasspatten in de kleding.

 

De kleding wordt ingedeeld in twee klassen. Bij deze classificatie wordt rekening gehouden met het resultaat van twee testen, die meten:

  1. hoeveel lasspatten nodig zijn om de huidtemperatuur met 40° te laten stijgen, en
  2. de bescherming tegen stralingshitte.

Als één van beide normen niet wordt gehaald, valt de kleding in klasse 1, anders in klasse 2.

 

Ook wordt de kleding getest op vlamverspreiding (ISO 15025 procedure A) en elektrische weerstand (minimaal 105 Ω).

 

Daarnaast zijn een aantal modeleisen van toepassing:

  • Alle buitenzakken moeten voorzien zijn van een klep, die 1 cm breder is dan de zak zelf. Uitzonderingen hierop zijn zijzakken onder de taille met een hoek van minder dan 10º en duimstokzakken achter de zijnaad met een opening < dan 7,5 cm.
  • Metalen onderdelen (drukkers/ritsen) moeten verdekt zijn aan de buiten- of binnenzijde
  • Het ontwerp moet vermijden dat metaalspatten "gevangen" kunnen worden, d.w.z. blijven hangen in een plooi, naad e.d.
  • De maximale afstand tussen de knopen is 15 cm.
  • De rits mag bij volledig sluiten niet naar beneden zakken

Kort nieuws

Laatste Nieuws icoon