EN 531/ISO 11612 Bescherming tegen hitte

De norm ISO 11612 (EN531) bevat 5 specifieke vlam-/warmtespecificaties. Aan de eis “vlamverspreiding” (code A) moet steeds voldaan worden en bij ten minste één van de andere bepalingen moet minstens de laagste klassering (1) gehaald worden.

In de etiketten wordt de klassering van het artikel aangegeven:

 

A         Vlamverspreiding (EN532): Materiaal 10 sec bevlammen waarna navlamtijd < 2 sec.,
nagloei < 2sec., geen gatvorming en niet smelten, geen brandende druppelvorming.

B          Isolatie convectie-warmte, warmteoverdracht door vrije stromen van lucht (EN 367):    klassering van B1 tot B5

C         Isolatie stralingswarmte (EN 366): klassering C1 tot C4

D         Gesmolten aluminium (EN 373): klassering D1 tot D3

E          Gesmolten ijzer (EN 373): klassering E1 tot E3

 

Klassering A,B, C, D1, E1 valt in risicoklasse II van de richtlijn. Wordt de code D2/E2 en hoger in de etiketten genoemd dan valt de kleding in risicoklasse III van de richtlijn. Zodra de code D en/of E genoemd worden, zijn ook een aantal modeleisen van toepassing:

De kleding mag geen metaal aan de buitenzijde bevatten.

Alle buitenzakken moeten voorzien zijn van een klep, die breder is dan de zak zelf.

Het ontwerp moet vermijden dat metaalspatten “gevangen” kunnen worden, d.w.z. blijven hangen in een plooi, naad e.d.

Kort nieuws

Laatste Nieuws icoon