EN 1149-5 Voorkoming van elektrostatische oplading

Antistatische kleding wordt gebruikt om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies zouden veroorzaken. Deze norm wordt veelal gekoppeld aan andere, zoals weerstand tegen ontvlamming (EN531/470) en valt in risicoklasse II van de richtlijn.

De normen vormen een reeks (EN 1149), die uit vier delen bestaat.

De delen 1 tot 3 beschrijven materiaaltesten, deel 4 is nog in ontwikkeling, deel 5 legt de vereisten vast voor de antistatische kleding. Alleen de delen 1,3 en 5 zijn van toepassing op de antistatische kleding.

 

EN 1149-1: Oppervlakteweerstand

 

Door toepassing van twee technieken, geleiding of inductie, kan kleding antistatische eigenschappen toebedeeld krijgen. De elektrische lading wordt afgevoerd door middel van geleiding naar de aarde.

 

Het doek verliest de elektrostatische lading door geleiding. De geleiding wordt gemeten door twee concentrische elektroden te gebruiken.

  • Homogene materialen moeten een oppervlakteweerstand hebben lager dan 5.1010 Ω
  • Heterogene materialen (gecoat of gelamineerd) moeten aan één zijde ten minste aan deze eis voldoen
  • Niet-homogene materialen, waarin geleidende draden verwerkt zijn (koolstof of metaal), moeten een weerstand hebben lager dan 109 Ω. Die geleidende draden moeten in een raster van maximaal 10x10 mm liggen.

 

EN 1149-3: Testmethoden voor het meten van ladingsverval

 

Deze norm beschrijft meetmethoden voor het wegvloeien van elektrostatische ladingen aan de lucht. De methoden zijn van toepassing op alle materialen (homogene en niet-homogene) die bestaan uit vezels met oppervlaktegeleiding of kerngeleiding. Gemeten wordt de zogenaamde halfwaardetijd (t50 < 4s) of de afschermingsfactor (S > 0.2 (=1- ER/Emax)).

 

EN 1149-5: Productvereisten

 

Deze norm specificeert vereisten voor elektrostatisch geleidende kleding om vonkvormende ontladingen te voorkomen. Deze vereisten zijn mogelijk niet toereikend in een met zuurstof verrijkte omgeving. Deze norm is niet van toepassing voor bescherming tegen hoogspanning.

Algemene ontwerpeisen:

  • Geleidende elementen (ritssluitingen, drukknopen) moeten verdekt worden
  • Als de kleding uit meerdere lagen bestaat, moet de buitenlaag in staat zijn de elektrische ladingen te verspreiden
  • Labels, reflecterende banden, die nodig zijn voor de veiligheid, moeten vast op de kleding bevestigd zijn.
  • In de gebruikersinstructie moet aangegeven worden, dat gelet moet worden op de aarding van de drager (bv. met antistatisch schoeisel).

Kort nieuws

Laatste Nieuws icoon