EN 340: Beschermende kleding - Algemene Eisen

Deze norm beschrijft de algemene eisen, waaraan alle beschermende kleding moet voldoen. Daarnaast gelden voor specifieke werkomstandigheden of aan het werk verbonden risico’s een aantal normen, die verderop in dit document worden beschreven. Lees meer

EN-342 kledingstukken voor bescherming tegen de kou

Deze norm valt in risicoklasse II van de richtlijn. Deze norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall of tweedelig pak) voor bescherming tegen een koude omgeving (gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid en wind bij een luchttemperatuur lager dan -5°C).Lees meer

EN 343 Bescherming tegen regen

De norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van kleding, die beschermt tegen neerslag (regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond.Lees meer

EN 471 Hoge zichbaarheid voor professioneel gebruik

Beproevingsmethoden en vereisten. De kleding die voldoet aan de norm valt volgens de richtlijn in risicoklasse II. De achtergrond, het fluorescerend materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en oranje/rood. De kleurcoördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde grenzen vallen (voor en na veroudering). Tevens worden er eisen gesteld aan de diverse kleurechtheden (van de fluorescerende kleuren, maar ook aan die van de contrastkleuren).Lees meer

EN 13034-6 Bescherming tegen vloeibare chemicalien

Vereisten voor kleding die een beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 kleding). Deze norm valt in risicoklasse III van de richtlijn. Het pictogram is een maatglas met ‘infoboekje’.Lees meer

EN 533/ISO 14116 Bescherming tegen hitte en vlammen

Deze norm kent alleen de vlamverspreidingstest en geen verdere modeleisen. De norm kent een indexsysteem m.b.t. brandgedrag van materialen en materiaalcombinatiesLees meer

EN 531/ISO 11612 Bescherming tegen hitte

De norm ISO 11612 (EN531) bevat 5 specifieke vlam-/warmtespecificaties. Aan de eis “vlamverspreiding” (code A) moet steeds voldaan worden en bij ten minste één van de andere bepalingen moet minstens de laagste klassering (1) gehaald worden.Lees meer

EN 1149-5 Voorkoming van elektrostatische oplading

Antistatische kleding wordt gebruikt om te voorkomen dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies zouden veroorzaken. Deze norm wordt veelal gekoppeld aan andere, zoals weerstand tegen ontvlamming (EN531/470) en valt in risicoklasse II van de richtlijn.Lees meer

EN ISO 11611 Becherming bij lasprocessen e.d.

Deze norm is gebaseerd op het vermijden van het binnendringen van lasspatten in de kleding.Lees meer

EN 50354 Risico bij een elektrische vlamboog

De norm wordt ingedeeld in risicoklasse III van de richtlijn. Het betreft hier een elektrotechnische norm die niet door CEN ontwikkeld is, maar door CENELEC (Commission Europénne de Normalisation Electrotechnique). Het is geen kledingnorm met kledingvereisten (zakken, kleppen e.d.), maar alleen een testmethode.Lees meer

Kort nieuws

Laatste Nieuws icoon