Stoffenkwaliteit

De kwaliteit van de stof bepaalt de kwaliteit van de werkkleding. Daarom gebruiken wij enkel zorgvuldig geselecteerde stoffen. Elke stof wordt grondig en uitgebreid getest om zo een constante kwaliteit in kleding te waarborgen.Lees meer

Normeringen

Deze normen beschrijven de algemene eisen, waaraan beschermende kleding moet voldoen. Daarnaast gelden voor specifieke werkomstandigheden of aan het werk verbonden risico’s een aantal normen.Lees meer

Kort nieuws

Laatste Nieuws icoon